Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Your challenges

Αντιμετωπίζετε προβλήματα και πιθανότατα να έχετε ερωτήσεις! Εάν δεν μπορείτε να βρείτε λύσεις στα ερωτήματά σας μεταξύ αυτών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας, απλά ρωτήστε!

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Στοχεύστε στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ευεξία, με προληπτικές και υποστηρικτικές δράσεις σε διάφορα οργανωτικά επίπεδα και με γνώμονα τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs).
Δημιουργήστε μια διευθύνουσα επιτροπή ή ομάδα εργασίας. 
Ζητήστε από έναν σύμβουλο της Pulso να συμμετάσχει στη διαδικασία, ως ειδικός που υιοθετεί την προσέγγιση «εστίαση στη λύση».
Διαχωρίστε τους παράγοντες που επηρεάζουν την αφοσίωση των εργαζομένων και χαρτογραφήστε τους ισχυρότερους παράγοντες - οδηγούς με το WOD® Positive. 
Εκπαιδεύστε τις ομάδες και τους εργαζομένους σας να διατηρούν καλές εργασιακές σχέσεις και να συμμετέχουν στην ομάδα. 
Αξιολογήστε και υποστηρίξτε τους εργαζομένους και τις ομάδες σας με την εφαρμογή Re-Boost® με την ενότητα Engagement και τη διαδικτυακή βιβλιοθήκη της με πρακτικές υποδείξεις και συμβουλές. 
Εκπαιδεύστε και καθοδηγήστε τους διευθυντές σας για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την ηγεσία. 
Επενδύστε στην κουλτούρα του χώρου εργασίας σας και την οργανωτική επικοινωνία. 
Δώστε προσοχή στον παλμό του οργανισμού σας χρησιμοποιώντας το βαρόμετρο WOD®. 

Για να ανακαλύψετε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Στοχεύστε στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ευεξία, με προληπτικές και υποστηρικτικές δράσεις σε διάφορα οργανωτικά επίπεδα και με γνώμονα τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs).
Δημιουργήστε μια διευθύνουσα επιτροπή ή ομάδα εργασίας. 
Ζητήστε από έναν σύμβουλο της Pulso να συμμετάσχει στη διαδικασία, ως ειδικός που υιοθετεί την προσέγγιση «εστίαση στη λύση». 
Διαχωρίστε τους παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση και χαρτογραφήστε τους σχετικούς δείκτες και τους ισχυρότερους παράγοντες με το WOD® Premium.
Εκπαιδεύστε τις ομάδες και τους εργαζομένους σας να διατηρούν καλές εργασιακές σχέσεις και να συμμετέχουν στην ομάδα. 
Καθοδηγήστε τις ομάδες και τους εργαζομένους σας στις βασικές αρχές της δέσμευσης και πώς να τις εφαρμόσουν στην πράξη. 
Αξιολογήστε και υποστηρίξτε τους εργαζομένους και τις ομάδες σας με την εφαρμογή Re-Boost® και τη διαδικτυακή βιβλιοθήκη με πρακτικές υποδείξεις και συμβουλές. 
Εκπαιδεύστε και καθοδηγήστε τους διευθυντές σας για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την ηγεσία. 
Καλλιεργήστε την εργασιακή κουλτούρα και την οργανωτική επικοινωνία που ταιριάζουν καλύτερα στην επιχείρησή σας. 
Δώστε προσοχή στον παλμό του οργανισμού σας χρησιμοποιώντας το βαρόμετρο WOD®.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις: 

Ζητήστε από κάθε εργαζόμενο να παρακολουθεί τη δική του ανθεκτικότητα μέσω του  διαδικτυακού εργαλείου ανθεκτικότητας της Pulso, Happy Care.
Οι εργαζόμενοι διαγράφουν την ατομική τους πορεία στο Happy Care, όπου τους εμφανίζονται συμβουλές βάσει της προσωπικής τους ανθεκτικότητας. 
Μπορούν επίσης να συνομιλήσουν με συναδέλφους σε μικρές ομάδες στις «Συζητήσεις ανθεκτικότητας» για συγκεκριμένες καταστάσεις και βέλτιστες πρακτικές. 
Θέλετε να έχετε πρόσθετη επιρροή στη βελτίωση ευεξίας του εργαζομένου σας;  Εκπαιδεύστε τους διευθυντές σας ώστε να βοηθούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ομάδας. 
Γνωρίζατε ότι η ανθεκτικότητα σχετίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής; Δείτε τα προγράμματα υγιεινού τρόπου ζωής και Fit@Work coachings της Pulso!

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Αποκτήστε μια σαφή εικόνα όλων των παραγόντων θετικής ατμόσφαιρας και δεικτών ευεξίας (π.χ. ικανοποίηση, αφοσίωση, δέσμευση) με το WOD® Positive. 
Ζητήστε από κάθε εργαζόμενο να παρακολουθεί τη δική του ανθεκτικότητα μέσω του διαδικτυακού μας εργαλείου ανθεκτικότητας Happy Care. 
Οι εργαζόμενοι διαγράφουν την ατομική τους πορεία στο Happy Care, όπου λαμβάνουν συμβουλές που βασίζονται στην προσωπική τους ανθεκτικότητα. 
Μπορούν επίσης να συνομιλήσουν με συναδέλφους σε μικρές ομάδες στις «Συζητήσεις ανθεκτικότητας» για συγκεκριμένες καταστάσεις και βέλτιστες πρακτικές. 
Θέλετε να έχετε πρόσθετη επιρροή στη βελτίωση ευεξίας του εργαζομένου σας;  Εκπαιδεύστε τους διευθυντές σας στην ενίσχυση των θετικών εργασιακών σχέσεων και της σωστής ομαδικής εργασίας. 
Δώστε προσοχή στον παλμό της ατμόσφαιρας του οργανισμού σας και στους οδηγούς των θετικών δεικτών (π.χ. ικανοποίηση, δέσμευση, αφοσίωση) χρησιμοποιώντας το Βαρόμετρο WOD®. 

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Ζητήστε από κάθε εργαζόμενο να παρακολουθεί τη δική του ανθεκτικότητα μέσω του διαδικτυακού μας εργαλείου ανθεκτικότητας Happy Care.
Οι εργαζόμενοι ακολουθούν μια ατομική πορεία στο Happy Care, όπου λαμβάνουν συμβουλές που βασίζονται στην προσωπική τους ανθεκτικότητα. 
Μπορούν επίσης να συνομιλήσουν με συναδέλφους σε μικρές ομάδες στις «Συζητήσεις ανθεκτικότητας» για συγκεκριμένες καταστάσεις και βέλτιστες πρακτικές. 
Θέλετε να έχετε πρόσθετη επιρροή στη βελτίωση ευεξίας του εργαζομένου σας; Εκπαιδεύστε  τους διευθυντές σας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ομάδας. 
Γνωρίζατε ότι η ανθεκτικότητα σχετίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής; Ρίξτε μια ματιά στα προγράμματα υγιεινού τρόπου ζωής και Fit@Work coachings της Pulso!

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Οργανώστε μια έρευνα με το WOD® PSRA της Pulso για να μετρήσετε τους κινδύνους και τα αποθέματα που σχετίζονται με το άγχος, την εξουθένωση, τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές στην εργασία και τις απουσίες. 
Ο υψηλής απόδοσης και οπτικά ελκυστικός ψηφιακός πίνακας αναφοράς του WOD® χαρτογραφεί τους βασικούς ψυχοκοινωνικούς δείκτες, καθώς και τα χαρακτηριστικά εργασίας και τους προσωπικούς πόρους που σχετίζονται με αυτούς. 
Μην μείνετε σε αυτή τη μέτρηση: μεταφράστε τις ποσοτικοποιημένες προκλήσεις και τους κινδύνους από αυτήν την έρευνα σε ένα σχέδιο δράσης. Καθορίστε τις επιθυμητές δράσεις σε επίπεδο οργάνωσης και συγκεκριμένων τμημάτων/ οντοτήτων. 
Εξετάστε το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας ποιοτικής έρευνας ως συνέχεια της ποσοτικής έρευνας: ομαδικές συζητήσεις ή ατομικές συνεντεύξεις με τους εργαζομένους σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να εξερευνήσετε τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερο βάθος, για να κατανοήσετε καλύτερα τα υπό εξέταση ζητήματα και να συγκεντρωθούν ιδέες βελτιώσης με συμμετοχικό και εποικοδομητικό τρόπο.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Οργανώστε μια έρευνα με το WOD® PSRA για να μετρήσετε τους κινδύνους και τους παράγοντες αντιστάθμισης (buffers) που σχετίζονται με το άγχος, την εξουθένωση, τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές στην εργασία και τις απουσίες.  
Μεταφράστε τις προκλήσεις και τους κινδύνους αυτής της έρευνας σε ένα σχέδιο δράσης.  
Καθορίστε επιθυμητές δράσεις τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο οργανωτικών μονάδων (διευθύνσεις, τμήματα, κ.λπ.). 
Βεβαιωθείτε ότι οι διευθυντές σας γνωρίζουν πώς να υποστηρίζουν και να αποτρέπουν το στρες στην ομάδα. Αυτό είναι δυνατό μέσω των προγραμμάτων ανίχνευσης στρεςομαδικής ανθεκτικότητας και intervision. 
Δώστε στους εργαζομένους σας την ευκαιρία να παρακολουθούν αυτόνομα τα επίπεδα του εργασιακού στρες και να λαμβάνουν προσαρμοσμένες συμβουλές διαχείρισης στρες μέσω της εφαρμογής Re-Boost®. 
Αναπτύξτε ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρετε υποστήριξη στους εργαζομένους και τους διευθυντές που εκφράζουν ουσιαστικά αιτήματα για βοήθεια. Μια υποστήριξη που οδηγεί σε βελτιωμένη ευεξία, όπως δείχνουν οι μετρήσεις αποδοτικότητας. 
Μην σταματήσετε σε μια εφάπαξ μέτρηση και παρακολούθηση. Δώστε προσοχή στον παλμό και παρακολουθήστε τις θετικές εξελίξεις μέσω του Βαρόμετρου WOD®. 

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Χαρτογραφήστε τους κινδύνους και τους παράγοντες αντιστάθμισης (buffers) που σχετίζονται με το στρες με βάση την έρευνά μας WOD® PSRA. 
Μεταφράστε τις προκλήσεις και τους κινδύνους αυτής της έρευνας σε ένα σχέδιο δράσης. 
Καθορίστε επιθυμητές δράσεις και σε επίπεδο συνόλου του οργανισμού, καθώς και συγκεκριμένων τμημάτων/ φορέων. 
Βεβαιωθείτε ότι οι διευθυντές σας γνωρίζουν πώς να υποστηρίζουν και να αποτρέπουν το στρες στην ομάδα. Αυτό είναι δυνατό μέσω των προγραμμάτων ανίχνευσης στρες, ομαδικής ανθεκτικότητας και intervision. 
Δώστε στους εργαζομένους σας την ευκαιρία να παρακολουθούν αυτόνομα τα επίπεδα του εργασιακού στρες και να λαμβάνουν προσαρμοσμένες συμβουλές διαχείρισης στρες μέσω της εφαρμογής Re-Boost®.  
Αναπτύξτε ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρετε υποστήριξη στους εργαζομένους και τους διευθυντές με ουσιαστικά αιτήματα για βοήθεια. Μια υποστήριξη που οδηγεί σε βελτιωμένη ευεξία, όπως δείχνουν οι μετρήσεις αποδοτικότητας. 
Μην σταματάτε σε μια εφάπαξ μέτρηση και παρακολούθηση. Δώστε προσοχή στον παλμό και παρακολουθήστε τις θετικές εξελίξεις μέσω του Βαρόμετρου WOD®. 

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:
Χαρτογραφήστε τους κινδύνους και τους παράγοντες αντιστάθμισης (buffers) που σχετίζονται με το στρες με βάση την έρευνά μας WOD® PSRA
Μεταφράστε τις προκλήσεις και τους κινδύνους αυτής της έρευνας σε ένα σχέδιο δράσης. 
Καθορίστε επιθυμητές δράσεις και σε επίπεδο συνόλου του οργανισμού, καθώς και συγκεκριμένων τμημάτων/ φορέων. 
Βεβαιωθείτε ότι οι διευθυντές σας γνωρίζουν πώς να υποστηρίζουν και να αποτρέπουν το άγχος στην ομάδα. Αυτό είναι δυνατό μέσω των προγραμμάτων ανίχνευσης στρες, ομαδικής ανθεκτικότητας και intervision. 
Δώστε στους εργαζομένους σας την ευκαιρία να παρακολουθούν αυτόνομα τα επίπεδα του εργασιακού στρες και να λαμβάνουν προσαρμοσμένες συμβουλές διαχείρισης στρες μέσω της εφαρμογής Re-Boost®.  
Αναπτύξτε ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρετε υποστήριξη στους εργαζομένους και τους διευθυντές με ουσιαστικά αιτήματα για βοήθεια. Μια υποστήριξη που οδηγεί σε βελτιωμένη ευεξία, όπως δείχνουν οι μετρήσεις αποδοτικότητας. 

Μην σταματάτε σε μια εφάπαξ μέτρηση και παρακολούθηση. Δώστε προσοχή στον παλμό και παρακολουθήστε τις θετικές εξελίξεις μέσω του Βαρόμετρου WOD®. 

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Χαρτογραφήστε τους κινδύνους και τους παράγοντες αντιστάθμισης (buffers) που σχετίζονται με ανεπιθύμητες συμπεριφορές στον χώρο εργασίας, το στρες και τη δυναμική της ομάδας με την έρευνα WOD® PSRA. 
Μεταφράστε τις προκλήσεις και τους κινδύνους αυτής της έρευνας σε ένα σχέδιο δράσης.  
Καθορίστε επιθυμητές δράσεις και σε επίπεδο συνόλου του οργανισμού, καθώς και συγκεκριμένων τμημάτων/ φορέων.  
Βεβαιωθείτε ότι οι διευθυντές σας γνωρίζουν πώς να υποστηρίζουν και να αποτρέπουν το στρες και τις συγκρούσεις στην ομάδα. Αυτό είναι δυνατό μέσω της διάγνωσης του στρες, της  εκπαίδευσης για την ανθεκτικότητα της ομάδας και της εκπαίδευσης για την πρόληψη συγκρούσεων και των προγραμμάτων Intervision. 
Ζητήστε από τα πρόσωπα με θέσεις ευθύνης να παρακολουθήσουν εγκαίρως το πιστοποιημένο 5ήμεροκπαιδευτικό πρόγραμμα με δυνατότητα για ομάδα διεποπτείας (intervision). 
Καλέστε έναν εξωτερικό  διαμεσολαβητή της Pulso. 
Αναπτύξτε ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρετε υποστήριξη στους εργαζομένους και τους διευθυντές με ουσιαστικά αιτήματα για βοήθεια. Μια υποστήριξη που οδηγεί σε βελτιωμένη ευεξία, όπως δείχνουν οι μετρήσεις αποδοτικότητας. 
Μην σταματήσετε σε μια εφάπαξ μέτρηση. Δώστε προσοχή στον παλμό και παρακολουθήστε τις θετικές εξελίξεις με ένα βαρόμετρο WOD® προσαρμοσμένο στην  εταιρεία σας.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Χαρτογραφήστε τους κινδύνους και τους παράγοντες αντιστάθμισης (buffers) που σχετίζονται με το στρες, την αποθάρρυνση και τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές με την έρευνά μας  WOD® PSRA ή - ακόμα καλύτερα - διεξάγετε μια έρευνα με το WOD® Premium για να διαλευκάνετε ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν και βελτιστοποιούν τη γενική ατμόσφαιρα, την ευεξία και τα κίνητρα των εργαζομένων στην εργασία. 
Μεταφράστε τις προκλήσεις και τους κινδύνους αυτής της έρευνας σε ένα σχέδιο δράσης. 
Καθορίστε επιθυμητές δράσεις και σε επίπεδο συνόλου του οργανισμού, καθώς και συγκεκριμένων τμημάτων/ φορέων. 
Βεβαιωθείτε ότι οι διευθυντές σας γνωρίζουν πώς να υποστηρίζουν και να αποτρέπουν το  στρες και τα αισθήματα αποθάρρυνσης στην ομάδα. Αυτό είναι δυνατό μέσω των  προγραμμάτων ανίχνευσης στρες, ομαδικής ανθεκτικότητας και intervision. 
Δώστε στους εργαζομένους σας την ευκαιρία να παρακολουθούν ξεχωριστά και να λαμβάνουν προσαρμοσμένες συμβουλές διαχείρισης στρες και κινήτρων μέσω της εφαρμογής Re-Boost®. 
Αναπτύξτε ένα Πρόγραμμα Βοήθειας Εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρετε υποστήριξη στους εργαζομένους και τους διευθυντές με ουσιαστικά αιτήματα για βοήθεια. Μια υποστήριξη που οδηγεί σε βελτιωμένη ευεξία, όπως δείχνουν οι μετρήσεις αποδοτικότητας. 
Μην σταματήσετε σε μια εφάπαξ μέτρηση και παρακολούθηση. Δώστε προσοχή στον παλμό και παρακολουθήστε τις θετικές εξελίξεις μέσω του Βαρόμετρου WOD®.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Χαρτογραφήστε τους κινδύνους και τους παράγοντες αντιστάθμισης (buffers) που σχετίζονται με το στρες με το ερωτηματολόγιό μας WOD® PSRA. 
Μεταφράστε τις προκλήσεις και τους κινδύνους αυτής της έρευνας σε ένα σχέδιο δράσης. 
Καθορίστε επιθυμητές δράσεις και σε επίπεδο συνόλου του οργανισμού, καθώς και συγκεκριμένων τμημάτων/ φορέων. 
Βεβαιωθείτε ότι οι διευθυντές σας γνωρίζουν πώς να υποστηρίζουν και να αποτρέπουν το στρες στην ομάδα. Αυτό είναι δυνατό μέσω των  προγραμμάτων ανίχνευσης άγχους, ομαδικής ανθεκτικότητας και intervision. 
Δώστε στους εργαζομένους σας την ευκαιρία να παρακολουθούν αυτόνομα τα επίπεδα του εργασιακού στρες και να λαμβάνουν προσαρμοσμένες συμβουλές διαχείρισης στρες μέσω της εφαρμογής Re-Boost®.  
Αναπτύξτε ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρετε υποστήριξη στους εργαζομένους και τους διευθυντές με ουσιαστικά αιτήματα για βοήθεια; Μια υποστήριξη που οδηγεί σε βελτιωμένη ευεξία, όπως δείχνουν οι μετρήσεις αποδοτικότητας. 
Μην σταματήσετε σε μια εφάπαξ μέτρηση και παρακολούθηση. Δώστε προσοχή στον παλμό και παρακολουθήστε τις θετικές εξελίξεις μέσω του Βαρόμετρου WOD®.

Για να βρείτε  τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Χαρτογραφήστε τους κινδύνους και τους παράγοντες αντιστάθμισης (buffers) που σχετίζονται με τις απουσίες με βάση την έρευνά μας WOD® PSRA ή - ακόμα καλύτερα - διεξάγετε μια έρευνα με το WOD® Premium για να διαλευκάνετε ποιοι είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία επηρεάζοντας τις απουσίες, να χαρτογραφήσετε τους σχετικούς δείκτες και τους ισχυρότερους παρακινητικούς παράγοντες. 
Μεταφράστε τις προκλήσεις και τους κινδύνους αυτής της έρευνας σε ένα σχέδιο δράσης. 
Καθορίστε επιθυμητές δράσεις και σε επίπεδο συνόλου του οργανισμού, καθώς και συγκεκριμένων τμημάτων/ φορέων. 
Βεβαιωθείτε ότι οι διευθυντές σας γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν τις απουσίες και πώς να διεξάγουν συνεντεύξεις που αφορούν τις απουσίες και τις επιστροφές εκπαιδεύοντάς τους για τον απουσιασμό. 
Δώστε στους εργαζομένους σας την ευκαιρία να παρακολουθούν αυτόνομα τα επίπεδα του εργασιακού στρες και να λαμβάνουν προσαρμοσμένες συμβουλές διαχείρισης στρες μέσω της εφαρμογής Re-Boost®.  
Αναπτύξτε ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρετε υποστήριξη στους εργαζομένους και τους διευθυντές με ουσιαστικά αιτήματα για βοήθεια. Μια υποστήριξη που οδηγεί σε βελτιωμένη ευεξία, όπως δείχνουν οι μετρήσεις αποδοτικότητας. 
Μην σταματήσετε σε μια εφάπαξ μέτρηση και παρακολούθηση. Δώστε προσοχή στον παλμό και παρακολουθήστε τις θετικές εξελίξεις μέσω του Βαρόμετρου WOD®.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Διαλευκάνετε ποιοι είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία και επηρεάζουν τις απουσίες και χαρτογραφήστε τους σχετικούς δείκτες και τους ισχυρότερους παρακινητικούς παράγοντες με τη βοήθεια του εργαλείου WOD® Premium.
Αποκτήστε μια πιο λεπτομερή ανάλυση των τύπων των απουσιών και των στάσεων και προσδοκιών των εργαζομένων που σχετίζονται με τις απουσίες με τη βοήθεια του WOD® Module Absenteeism. 
Εκπαιδεύστε τους εργαζόμενους και τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο θέμα των απουσιών και στις δεξιότητες για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων για τον απουσιασμό.   
Εφαρμόστε το EAP (Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων) ως αποτελεσματική ατομική υποστήριξη, μέσω βραχυπρόθεσμης συμβουλευτικής με επίκεντρο τη λύση. 
Αναπτύξτε ένα πρόγραμμα επανένταξης, υποστηρίζοντας άτομα, ομάδες και διευθυντές. 
Υλοποιήστε δράσεις που σχετίζονται ειδικά με την επαγγελματική εξουθένωση. 
Δώστε προσοχή στον παλμό των δεικτών και των οδηγών που σχετίζονται με τις απουσίες χρησιμοποιώντας το Βαρόμετρο WOD®.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Διαλευκάνετε ποιοί είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία και επηρεάζουν τις απουσίες και χαρτογραφήστε τους σχετικούς δείκτες και τους ισχυρότερους παρακινητικούς παράγοντες με τη βοήθεια του εργαλείου WOD® Premium. 
Αποκτήστε μια πιο λεπτομερή ανάλυση των τύπων των απουσιών και των στάσεων και προσδοκιών των εργαζομένων που σχετίζονται με τις απουσίες με τη βοήθεια του WOD® Module Absenteeism. 
Δημιουργήστε μια ομάδα εργασίας ή καθοδήγησης για τον απουσιασμό. 
Προσκαλέστε την Pulso να σας καθοδηγήσει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ενεργειών για την πρόληψη των απουσιών. 
Υλοποιήστε δράσεις που σχετίζονται ειδικά με την επαγγελματική εξουθένωση. 
Δώστε προσοχή στον παλμό των δεικτών και των οδηγών που σχετίζονται με τις απουσίες χρησιμοποιώντας το Βαρόμετρο WOD®.

Για να βρείτε  τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Διαλευκάνετε ποιοι είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία και επηρεάζουν το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού και χαρτογραφήστε τους σχετικούς δείκτες και τους ισχυρότερους παρακινητικούς παράγοντες με τη βοήθεια του εργαλείου WOD® Premium. 
Οργανώστε ομάδες για να διερευνήσουν τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερο βάθος, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τα ζητήματα και να συγκεντρώσετε ιδέες για βελτιώσεις με  συμμετοχικό και εποικοδομητικό τρόπο. 
Δημιουργήστε μια ομάδα εργασίας ή καθοδήγησης για να μεταφράσετε τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένες δράσεις. 
Καθοδηγήστε ομάδες και διευθυντές για να αποτρέψετε την οικειοθελή αποχώρηση των πολύτιμων μελών της ομάδας. 
Εκπαιδεύστε τους διευθυντές στις βασικές αρχές της δέσμευσης (της ομάδας). 
Δώστε προσοχή στον παλμό των δεικτών και των οδηγών που σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών και την αφοσίωση χρησιμοποιώντας το Βαρόμετρο WOD®. 

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Διαλευκάνετε ποιοι είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία και επηρεάζουν τον την εναλλαγή προσωπικού και χαρτογραφήστε τους σχετικούς δείκτες και τους ισχυρότερους παρακινητικούς παράγοντες με τη βοήθεια του εργαλείου WOD® Premium. 
Δημιουργήστε μια ομάδα εργασίας ή καθοδήγησης για να αποκτήσετε μια εικόνα για τα  πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του οργανισμού. 
Καθοδηγήστε ομάδες και διευθυντές για να αποτρέψετε την οικειοθελή αποχώρηση των πολύτιμων μελών της ομάδας. 
Εκπαιδεύστε τους διευθυντές στις βασικές αρχές της δέσμευσης (της ομάδας). 
Δώστε προσοχή στον παλμό των δεικτών και των οδηγών που σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών και την αφοσίωση χρησιμοποιώντας το βαρόμετρο WOD®.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Η αλλαγή πράγματι δημιουργεί διάφορα συναισθήματα και αντίσταση. Η άρνηση αυτού του γεγονότος ή ο θυμός απλώς αυξάνει την αντίσταση. 
Αναγνωρίστε την αλλαγή, τα συναισθήματα και τις συνέπειες που σχετίζονται με αυτήν! 
Οργανώστε εκπαιδευτικά μαθήματα για διευθυντές, εργαζόμενους, έμπιστους συμβούλους ώστε να μάθουν να υποστηρίζουν τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της αλλαγής.
Δημιουργήστε ευκαιρίες συζήτησης για τους εργαζόμενους μέσω «συνομιλιών σύνδεσης».  
Εγκαταστήστε ένα (προσωρινό) EAP για να προσεγγίσετε εκείνους τους εργαζόμενους που χρειάζονται επιπλέον ατομική υποστήριξη σε μια δύσκολη περίοδο.  
Θέλετε επίσης να παρακολουθείτε τις συνέπειες της αλλαγής στην ευεξία και την εξέλιξή της με την πάροδο του χρόνου, μέσω μετρήσεων; Αυτό είναι δυνατό μέσω του βαρόμετρου.
Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Η αλλαγή πράγματι δημιουργεί διάφορα συναισθήματα και αντίσταση. Η άρνηση αυτού του γεγονότος ή ο θυμός απλώς αυξάνει την αντίσταση. 
Αναγνωρίστε την αλλαγή, τα συναισθήματα και τις συνέπειες που σχετίζονται με αυτήν! 
Αφήστε την Pulso να σας καθοδηγήσει πιο σφαιρικά και δώστε έμφαση στον παλμό που δημιουργείται εν μέσω των αλλαγών έχοντας τη συμβουλευτική υποστήριξη της PULSO.
Οργανώστε εκπαιδευτικά μαθήματα για διευθυντές, εργαζόμενους, έμπιστους συμβούλους ώστε να μάθουν να υποστηρίζουν τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια των αλλαγών. 
Δημιουργήστε ευκαιρίες συζήτησης για τους εργαζόμενους μέσω «συνομιλιών σύνδεσης».  
Εγκαταστήστε ένα (προσωρινό) EAP για να προσεγγίσετε εκείνους τους εργαζόμενους που χρειάζονται επιπλέον ατομική υποστήριξη σε μια δύσκολη περίοδο. 
Θέλετε επίσης να παρακολουθείτε τις συνέπειες της αλλαγής στην ευεξία και την εξέλιξή της με την πάροδο του χρόνου, μέσω μετρήσεων; Αυτό είναι δυνατό μέσω του βαρόμετρου.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Η αλλαγή πράγματι δημιουργεί διάφορα συναισθήματα και αντίσταση. Η άρνηση αυτού του γεγονότος ή ο θυμός απλώς αυξάνει την αντίσταση. 
Αναγνωρίστε την αλλαγή, τα συναισθήματα και τις συνέπειες που σχετίζονται με αυτήν! 
Οργανώστε εκπαιδευτικά μαθήματα για διευθυντές, εργαζόμενους, έμπιστους συμβούλους ώστε να μάθουν να υποστηρίζουν τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της αλλαγής. 
Δημιουργήστε ευκαιρίες συνομιλίας για τους εργαζόμενους μέσω «συνομιλιών σύνδεσης».  
Εγκαταστήστε ένα (προσωρινό) EAP για να προσεγγίσετε εκείνους τους εργαζόμενους που χρειάζονται επιπλέον ατομική υποστήριξη σε μια δύσκολη περίοδο. 
Θέλετε επίσης να παρακολουθείτε τις συνέπειες της αλλαγής στην ευεξία και την εξέλιξή της με την πάροδο του χρόνου, μέσω μετρήσεων; Αυτό είναι δυνατό μέσω του βαρόμετρου.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Η αλλαγή πράγματι δημιουργεί διάφορα συναισθήματα και αντίσταση. Η άρνηση αυτού του γεγονότος ή ο θυμός απλώς αυξάνει την αντίσταση. 
Αναγνωρίστε την αλλαγή, τα συναισθήματα και τις συνέπειες που σχετίζονται με αυτήν! 
Οργανώστε εκπαιδευτικά μαθήματα για διευθυντές, εργαζόμενους, έμπιστους συμβούλους ώστε να μάθουν να υποστηρίζουν τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της αλλαγής. 
Δημιουργήστε ευκαιρίες συνομιλίας για τους εργαζόμενους μέσω «συνομιλιών σύνδεσης».  
Εγκαταστήστε ένα (προσωρινό) EAP για να προσεγγίσετε εκείνους τους εργαζόμενους που χρειάζονται επιπλέον ατομική υποστήριξη σε μια δύσκολη περίοδο. 
Θέλετε επίσης να παρακολουθείτε τις συνέπειες της αλλαγής στην ευεξία και την εξέλιξή της με την πάροδο του χρόνου, μέσω μετρήσεων; Αυτό είναι δυνατό μέσω του βαρόμετρου.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Λάβετε συμβουλές με βάση την πολιτική σας για κρίσιμα περιστατικά. Ζητήστε από έναν ειδικό της Pulso να σας καθοδηγήσει. 
Εκπαιδεύστε τους ανθρώπους σας από το τμήμα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην πρόληψη τραυματικών γεγονότων και στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, ώστε να μπορούν να αντιδρούν γρήγορα και κατάλληλα σε καταστάσεις κρίσης.  
Σε περίπτωση συμβάντος υπάρχει η δυνατότητα για διαχείριση κρίσιμων περιστατικών επί τόπου. Η γρήγορη και σωστή ανταπόκριση τις πρώτες 48 ώρες μετά το περιστατικό μειώνει τον κίνδυνο μετατραυματικού στρες. Η ομάδα τραύματος της Pulso είναι έτοιμη να επέμβει όταν αυτό απαιτηθεί. 
Επίσης, μπορείτε να παρέχετε ατομική υποστήριξη κατά την περίοδο μετά το περιστατικό, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να κάνουν χρήση όταν χρειάζεται. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή ενός  EAP με ορισμένο χρόνο υλοποίησης.
Γνωρίζατε ότι η Pulso διαθέτει επίσης ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αξιολόγηση του κλίματος ασφάλειας στην εργασία (Safety Attitude Screening), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια προληπτική πολιτική ασφάλειας;

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Λάβετε συμβουλές με βάση την πολιτική σας για κρίσιμα περιστατικά. Ζητήστε από έναν ειδικό της Pulso να σας καθοδηγήσει.
Εκπαιδεύστε τους ανθρώπους σας από το τμήμα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην πρόληψη τραυματικών γεγονότων και στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, ώστε να μπορούν να αντιδρούν γρήγορα και κατάλληλα σε καταστάσεις κρίσης.    
Σε περίπτωση συμβάντος υπάρχει η δυνατότητα για διαχείριση κρίσιμων περιστατικών επί τόπου. Η γρήγορη και σωστή ανταπόκριση τις πρώτες 48 ώρες μετά το περιστατικό μειώνει τον κίνδυνο μετατραυματικού στρες. Η ομάδα τραύματος της Pulso είναι έτοιμη να επέμβει όταν αυτό απαιτηθεί. 
Επίσης, μπορείτε να παρέχετε ατομική υποστήριξη κατά την περίοδο μετά το περιστατικό, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να κάνουν χρήση όταν χρειάζεται. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή ενός EAP με ορισμένο χρόνο υλοποίησης. 
Γνωρίζατε ότι η Pulso διαθέτει επίσης ένα εργαλείο για την αξιολόγηση του κλίματος ασφάλειας στην εργασία (Safety Attitude Screening), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια προληπτική πολιτική ασφάλειας;

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Λάβετε συμβουλές με βάση την πολιτική σας για κρίσιμα περιστατικά. Ζητήστε από έναν ειδικό της Pulso να σας καθοδηγήσει. 
Εκπαιδεύστε τους ανθρώπους σας από το τμήμα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην πρόληψη τραυματικών γεγονότων και στην υποστήριξη κρίσιμων περιστατικών, ώστε να μπορούν να αντιδρούν γρήγορα και κατάλληλα σε καταστάσεις κρίσης.  
Σε περίπτωση συμβάντος υπάρχει η δυνατότητα για διαχείριση κρίσιμων περιστατικών επί τόπου. Η γρήγορη και σωστή ανταπόκριση τις πρώτες 48 ώρες μετά το περιστατικό μειώνει τον κίνδυνο μετατραυματικού στρες. Η ομάδα τραύματος της Pulso είναι έτοιμη να επέμβει όταν αυτό απαιτηθεί. 
Επίσης, μπορείτε να παρέχετε ατομική υποστήριξη κατά την περίοδο μετά το περιστατικό, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να κάνουν χρήση όταν χρειάζεται. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή ενός EAP με ορισμένο χρόνο υλοποίησης.  
Γνωρίζατε ότι η Pulso διαθέτει επίσης ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αξιολόγηση του κλίματος ασφάλειας στην εργασία (Safety Attitude Screening), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια προληπτική πολιτική ασφάλειας;

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Λάβετε συμβουλές με βάση την πολιτική σας για κρίσιμα περιστατικά. Ζητήστε από έναν ειδικό της Pulso να σας καθοδηγήσει.  
Εκπαιδεύστε τους ανθρώπους σας από το τμήμα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην πρόληψη τραυματικών γεγονότων και στην υποστήριξη κρίσιμων περιστατικών, ώστε να μπορούν να αντιδρούν γρήγορα και κατάλληλα σε καταστάσεις κρίσης.  
Σε περίπτωση συμβάντος υπάρχει η δυνατότητα για διαχείριση κρίσιμων περιστατικών επί τόπου. Η γρήγορη και σωστή ανταπόκριση τις πρώτες 48 ώρες μετά το περιστατικό μειώνει τον κίνδυνο μετατραυματικού στρες. Η ομάδα τραύματος της Pulso είναι έτοιμη να επέμβει όταν αυτό απαιτηθεί. 
Επίσης, παρέχετε ατομική υποστήριξη κατά την περίοδο μετά το περιστατικό, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να κάνουν χρήση όταν χρειάζεται. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή ενός  EAP με ορισμένο χρόνο υλοποίησης. 
Γνωρίζατε ότι η Pulso διαθέτει επίσης ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αξιολόγηση του κλίματος ασφάλειας στην εργασία (Safety Attitude Screening), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια προληπτική πολιτική ασφάλειας;

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Λάβετε συμβουλές με βάση την πολιτική σας για κρίσιμα περιστατικά. Ζητήστε από έναν ειδικό της Pulso να σας καθοδηγήσει.  
Εκπαιδεύστε τους ανθρώπους σας από το τμήμα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην πρόληψη τραυματικών γεγονότων και στην υποστήριξη κρίσιμων περιστατικών, ώστε να μπορούν να αντιδρούν γρήγορα και κατάλληλα σε καταστάσεις κρίσης.  
Σε περίπτωση συμβάντος υπάρχει η δυνατότητα για διαχείριση κρίσιμων περιστατικών επί τόπου. Η γρήγορη και σωστή ανταπόκριση τις πρώτες 48 ώρες μετά το περιστατικό μειώνει τον κίνδυνο μετατραυματικού στρες. Η ομάδα τραύματος της Pulso είναι έτοιμη να επέμβει όταν αυτό απαιτηθεί. 
Επίσης, παρέχετε ατομική υποστήριξη κατά την περίοδο μετά το περιστατικό, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να κάνουν χρήση όταν χρειάζεται. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή ενός  EAP με ορισμένο χρόνο υλοποίησης. 
Γνωρίζατε ότι η Pulso διαθέτει επίσης ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αξιολόγηση του κλίματος ασφάλειας στην εργασία (Safety Attitude Screening), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια προληπτική πολιτική ασφάλειας;

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Θέτοντας τις βάσεις: η επίτευξη ενός σαφούς οράματος για την ηγεσία και για τα επιθυμητά στυλ και συμπεριφορές ηγεσίας αποτελούν ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Ζητήστε από την Pulso να σας καθοδηγήσει και να αναλάβει την εκπόνηση μιας στρατηγικής στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο.  
Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με την αντίληψη των εργαζομένων σας για τα τρέχοντα στυλ ηγεσίας μέσω του εργαλείου WOD™ Module Leadership. 
Εξασφαλίστε υποστήριξη από τη διοίκηση διενεργώντας ομάδες εστίασης. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει χώρος για τη συμβολή των στελεχών, ενώ παράλληλα δημιουργείτε κίνητρα για την ενεργό συμμετοχή τους.
Μεταφράστε τις επιλεγμένες προτεραιότητες σε επιθυμητές ενέργειες και αναπτύξτε τες μέσω εκπαίδευσης, ομάδες αξιολόγησης ομότιμων και coaching. 
Αξιοποιήστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων για να σχεδιάσετε τις  πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ηγεσίας και, στη συνέχεια, για να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις. 
Εξασφαλίστε συνεχή υποστήριξη για τους διευθυντές σας μέσω της επιλογής υποστήριξη της διοίκησης στο EAP σας. Αυτό τους δίνει ένα σταθερό «αντηχείο» για τις τρέχουσες προκλήσεις στην ομάδα τους π.χ. συγκρούσεις, περιπτώσεις επανένταξης, αυξημένο στρες στην εργασία, κ.α.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Θέτοντας τις βάσεις: η επίτευξη ενός σαφούς οράματος για την ηγεσία και για τα επιθυμητά στυλ και συμπεριφορές ηγεσίας αποτελούν ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Ζητήστε από την Pulso να σας καθοδηγήσει και να αναλάβει την εκπόνηση μιας στρατηγικής στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο.  
Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με την αντίληψη των εργαζομένων σας για τα τρέχοντα στυλ ηγεσίας μέσω του εργαλείου WOD® Module Leadership. 
Εξασφαλίστε υποστήριξη από τη διοίκηση διενεργώντας ομάδες εστίασης. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει χώρος για τη συμβολή των στελεχών, ενώ παράλληλα δημιουργείτε κίνητρα για την ενεργό συμμετοχή τους.
Μεταφράστε τις επιλεγμένες προτεραιότητες σε επιθυμητές ενέργειες και αναπτύξτε τες μέσω εκπαίδευσης, ομάδες αξιολόγησης ομότιμων και coaching. 
Αξιοποιήστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων για να σχεδιάσετε τις  πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ηγεσίας και, στη συνέχεια, για να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις. 
Εξασφαλίστε συνεχή υποστήριξη για τους διευθυντές σας μέσω της επιλογής υποστήριξη της διοίκησης στο EAP σας. Αυτό τους δίνει ένα σταθερό «αντηχείο» για τις τρέχουσες προκλήσεις στην ομάδα τους π.χ. συγκρούσεις, περιπτώσεις επανένταξης, αυξημένο στρες στην εργασία, κ.α.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Γνωρίζατε ότι η Pulso διαθέτει ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αξιολόγηση του κλίματος ασφάλειας και της συμπεριφοράς ασφάλειας στην εργασία (Safety Attitude Screening); Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια: πρόσληψη και επιλογή εργαζομένων, αξιολόγηση των εργαζομένων, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση. 
Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας από τα τμήματα Πρόληψης, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ανθρώπινου Δυναμικού στη διενέργεια συζητήσεων ανατροφοδότησης και καθοδήγησης σχετικά με τις στάσεις και τη συμπεριφορά ασφάλειας.  
Ευαισθητοποιήστε και εκπαιδεύστε τους εργαζομένους σας ως προς τη συμπεριφορά ασφάλειας στον χώρο εργασίας. 
Οργανώστε εργαστήρια σχετικά με τις συμπεριφορές ασφαλείας, προσαρμοσμένα στο  θεματικό πλαίσιο και τις δραστηριότητές σας.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Γνωρίζατε ότι η Pulso διαθέτει ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αξιολόγηση του κλίματος ασφάλειας και της συμπεριφοράς ασφάλειας στην εργασία (Safety Attitude Screening); Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια: πρόσληψη και επιλογή εργαζομένων, αξιολόγηση των εργαζομένων, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση. 
Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας από τα τμήματα Πρόληψης, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ανθρώπινου Δυναμικού στη διενέργεια συζητήσεων ανατροφοδότησης και καθοδήγησης σχετικά με τις στάσεις και τη συμπεριφορά ασφάλειας.  
Ευαισθητοποιήστε και εκπαιδεύστε τους εργαζομένους σας ως προς τη συμπεριφορά ασφάλειας στον χώρο εργασίας. 
Οργανώστε εργαστήρια σχετικά με τις συμπεριφορές ασφαλείας, προσαρμοσμένα στο  θεματικό πλαίσιο και τις δραστηριότητές σας.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Γνωρίζατε ότι η Pulso διαθέτει ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αξιολόγηση του κλίματος ασφάλειας και της συμπεριφοράς ασφάλειας στην εργασία (Safety Attitude Screening); Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια: πρόσληψη και επιλογή εργαζομένων, αξιολόγηση των εργαζομένων, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση. 
Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας από τα τμήματα Πρόληψης, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ανθρώπινου Δυναμικού στη διενέργεια συζητήσεων ανατροφοδότησης και καθοδήγησης σχετικά με τις στάσεις και τη συμπεριφορά ασφάλειας.  
Ευαισθητοποιήστε και εκπαιδεύστε τους εργαζομένους σας ως προς τη συμπεριφορά ασφάλειας στον χώρο εργασίας. 
Οργανώστε εργαστήρια σχετικά με τις συμπεριφορές ασφαλείας, προσαρμοσμένα στο  θεματικό πλαίσιο και τις δραστηριότητές σας.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με την ευεξία και την εργασιακή εμπειρία του  ποικιλόμορφου πληθυσμού των εργαζομένων σας μέσω του WOD® Premium και των κοινωνικοδημογραφικών του ερωτήσεων. 
Αναλάβετε προληπτική δράση και ενθαρρύνετε μια νοοτροπία αμοιβαίου σεβασμού στην εργασία, οργανώνοντας ενέργειες για την ευαισθητοποίηση και για την επικοινωνία με σεβασμό, προωθώντας την εποικοδομητική συνεργασία. 
Διοργανώστε εργαστήρια με εργαζομένους ή/και επικεφαλής ομάδων και διευθυντές σχετικά με τις καλές πρακτικές και τον αμοιβαίο σεβασμό στον χώρο εργασίας. 
Εκπαιδεύστε τους διευθυντές και τους έμπιστους συμβούλους σας στην πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις:
Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με την ευεξία και την εργασιακή εμπειρία του  ποικιλόμορφου πληθυσμού των εργαζομένων σας μέσω του WOD® Premium και των κοινωνικοδημογραφικών του ερωτήσεων. 
Αναλάβετε προληπτική δράση και ενθαρρύνετε μια νοοτροπία αμοιβαίου σεβασμού στην εργασία, οργανώνοντας ενέργειες για την ευαισθητοποίηση και για την επικοινωνία με σεβασμό, προωθώντας την εποικοδομητική συνεργασία. 
Διοργανώστε εργαστήρια με εργαζομένους ή/και επικεφαλής ομάδων και διευθυντές σχετικά με τις καλές πρακτικές και τον αμοιβαίο σεβασμό στον χώρο εργασίας. 
Εκπαιδεύστε τους διευθυντές και τους έμπιστους συμβούλους σας στην πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με την ευεξία και την εργασιακή εμπειρία του  ποικιλόμορφου πληθυσμού των εργαζομένων σας μέσω του WOD® Premium και των κοινωνικοδημογραφικών του ερωτήσεων. 
Αναλάβετε προληπτική δράση και ενθαρρύνετε μια νοοτροπία αμοιβαίου σεβασμού στην εργασία, οργανώνοντας ενέργειες για την ευαισθητοποίηση και για την επικοινωνία με σεβασμό, προωθώντας την εποικοδομητική συνεργασία. 
Διοργανώστε εργαστήρια με εργαζομένους ή/και επικεφαλής ομάδων και διευθυντές σχετικά με τις καλές πρακτικές και τον αμοιβαίο σεβασμό στον χώρο εργασίας. 
Εκπαιδεύστε τους διευθυντές και τους έμπιστους συμβούλους σας στην πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.


 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Λάβετε προληπτικά μέτρα και διοργανώστε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην εποικοδομητική συνεργασία και επικοινωνία. 
Εκπαιδεύστε τους διευθυντές και τους έμπιστους συμβούλους σας στην πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων. 
Αποκτήστε εικόνα για την ποιότητα των συνεργατικών σχέσεων και τον κίνδυνο συγκρούσεων ή άλλων ανεπιθύμητων συμπεριφορών στην εργασία, μέσω του εργαλείου WOD® PSRA.  
 Βεβαιωθείτε ότι οι διευθυντές σας γνωρίζουν πώς να αποτρέπουν διενέξεις στην ομάδα. Αυτό είναι δυνατό μέσω της εκπαίδευσης για την πρόληψη των συγκρούσεων και των προγραμμάτων Intervision. 
Ζητήστε από τους έμπιστους συμβούλους σας να παρακολουθήσουν το πιστοποιημένο 5 ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για συναντήσεις intervisions.
 Μην τρέφετε ελπίδες ότι οι συγκρούσεις θα επιλυθούν από μόνες τους, επομένως αναζητήστε εγκαίρως υποστήριξη από έναν διαμεσολαβητή της Pulso, όποτε απαιτηθεί.
Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:


Λάβετε προληπτικά μέτρα και διοργανώστε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην εποικοδομητική συνεργασία και επικοινωνία. 
Εκπαιδεύστε τους διευθυντές και τους έμπιστους συμβούλους σας στην πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων. 
Αποκτήστε εικόνα για την ποιότητα των συνεργατικών σχέσεων και τον κίνδυνο συγκρούσεων ή άλλων ανεπιθύμητων συμπεριφορών στην εργασία, μέσω του εργαλείου WOD® PSRA.  
 Βεβαιωθείτε ότι οι διευθυντές σας γνωρίζουν πώς να αποτρέπουν διενέξεις στην ομάδα. Αυτό είναι δυνατό μέσω της εκπαίδευσης για την πρόληψη των συγκρούσεων και των προγραμμάτων Intervision. 
Ζητήστε από τους έμπιστους συμβούλους σας να παρακολουθήσουν το πιστοποιημένο 5 ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για συναντήσεις intervisions.
 Μην τρέφετε ελπίδες ότι οι συγκρούσεις θα επιλυθούν από μόνες τους, επομένως αναζητήστε εγκαίρως υποστήριξη από έναν διαμεσολαβητή της Pulso, όποτε απαιτηθεί.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι η πρόληψη των συγκρούσεων είναι επαρκώς ενσωματωμένη στην πολιτική ευεξίας σας. 
Λάβετε προληπτικά μέτρα και διοργανώστε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην εποικοδομητική συνεργασία και επικοινωνία. 
Επικεντρωθείτε στην ισχυρή ηγεσία και την ομαδικότητα και αναπτύξτε προγράμματα με αυτή τη θεματολογία.  
Εκπαιδεύστε τους διευθυντές και τους έμπιστους συμβούλους σας στην πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων. 
Αποκτήστε εικόνα για την ποιότητα των συνεργατικών σχέσεων και τον κίνδυνο συγκρούσεων ή άλλων ανεπιθύμητων συμπεριφορών στην εργασία, μέσω της ανάλυσης WOD® PSRA.  
Μην τρέφετε ελπίδες ότι οι συγκρούσεις θα επιλυθούν από μόνες τους, επομένως αναζητήστε εγκαίρως υποστήριξη από έναν διαμεσολαβητή της Pulso, όποτε απαιτηθεί.

Για να βρείτε  τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Εκπαιδεύστε τους εργαζομένους σας στις βασικές αρχές και τις βασικές συνθήκες της καλής ομαδικής εργασίας. 
Δημιουργήστε διακριτά προγράμματα ομαδικής καθοδήγησης ή ανθεκτικότητας ομάδων για συγκεκριμένες ομάδες. 
Καθοδηγήστε τους διευθυντές για να ανελκύσετε την ομαδικότητα και τη συνεργασία σε ένα υψηλότερο επίπεδο. 
Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των συνεργατικών σχέσεων και της ομαδικής εργασίας και τη σύνδεση με το KPI ευεξίας σας με το WOD® Positive. 
Αξιολογήστε και υποστηρίξτε τα μέλη της ομάδας με την εφαρμογή Re-Boost® και την ενότητά της Ομάδα (Team) και την ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της με πρακτικές συμβουλές και υποδείξεις.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες πιθανές λύσεις:

Εκπαιδεύστε τους εργαζομένους σας στις βασικές αρχές και τις βασικές συνθήκες της καλής ομαδικής εργασίας. 
Δημιουργήστε διακριτά προγράμματα ομαδικής καθοδήγησης ή ανθεκτικότητας ομάδων  για συγκεκριμένες ομάδες. 
Καθοδηγήστε τους διευθυντές για να ανελκύσετε την ομαδικότητα και τη συνεργασία σε ένα υψηλότερο επίπεδο. 
Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των συνεργατικών σχέσεων και της ομαδικής εργασίας και τη σύνδεση με το KPI ευεξίας σας με το WOD® Positive. 
Αξιολογήστε και υποστηρίξτε τα μέλη της ομάδας με την εφαρμογή Re-Boost® και την ενότητά της Ομάδα (Team) και την ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της με πρακτικές συμβουλές και υποδείξεις.

Για να βρείτε τη βέλτιστη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+