Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Ενθαρρυνετε την ατομικη και ομαδικη αναπτυξη
  3. Εκπαίδευση προσεγγιση

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η Pulso παρέχει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν την ψυχοκοινωνική ευεξία στον οργανισμό σας. Τα προγράμματα αφορούν στην ευημερία, στην αποτελεσματική συνεργασία, την ηγεσία και την πρόληψη τραυματικών γεγονότων για τους εργαζόμενους, τους διευθυντές, τις ομάδες και τα αρμόδια με την ευεξία στελέχη του οργανισμού σας. 

Η διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης μπορεί να κυμαίνεται από σύντομης διάρκειας συνεδρίες (συνεδρίες ευαισθητοποίησης ή εργαστήρια) έως μεγαλύτερα προγράμματα που εκτείνονται σε μία έως περισσότερες ημέρες, για μικρές ή μεγάλες ομάδες. Τα προγράμματα υλοποιούνται τόσο εξ αποστάσεως όσο και με φυσική παρουσία. Γενικά, οι σύντομης διάρκειας συνεδρίες (σε μεγάλες ομάδες) στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων. Οι πιο διαδραστικές συνεδρίες, σε μικρότερες ομάδες, στοχεύουν στην εις βάθος υποστήριξη, π.χ. σε περίπτωση προκλήσεων ή για καλλιέργεια δεξιοτήτων.
Για να διασφαλίσουμε ένα διαρκές αποτέλεσμα των εκπαιδεύσεων που παρέχουμε, συχνά παρέχουμε συμπληρωματικά συνεδρίες ατομικής καθοδήγησης (coaching)  ή / και διεποπτείας (μικρή ομάδα συζήτησης επί συγκεκριμένου θέματος). Τα διαδικτυακά εργαλεία μπορούν επίσης να ενσωματωθούν, διαμορφώνοντας μια μικτή προσέγγιση.
Προκειμένου να παρέχει ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η Pulso εγγυάται ότι οι εκπαιδευτές και οι μέντορες έχουν το πλέον κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, συνδυάζοντας κλινικές γνώσεις ή/ και εμπειρία, με ευρεία επαγγελματική εμπειρία. Συνήθως είναι  Ψυχολόγοι με ειδικές γνώσεις στην οργανωσιακή συμπεριφορά και χρησιμοποιούν κυρίως παρακινητικές τεχνικές συνέντευξης και θεραπευτικές αρχές που εστιάζουν στη λύση και τη συμπεριφορά.

Εκτός από τα κλασικά προγράμματα εκπαίδευσης, η Pulso προσφέρει εις βάθος συνεδρίες για πιο συγκεκριμένα θέματα όπως ο ύπνος, η χαλάρωση, η διατροφή και η άσκηση, η ενσυνειδητότητα, η αντιμετώπιση της αλλαγής, κ.α. Αυτές οι συνεδρίες μπορούν να οργανωθούν πιο άτυπα κατά τη διάρκεια ενός γεύματος των εργαζομένων, πρακτική ευρέως γνωστή ως ‘lunch & learns’, ή στο πλαίσιο συγκεκριμένων πρωτοβουλιών της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα «εβδομάδα ευεξίας», «εβδομάδα ψυχικής υγείας», κ.λπ. 
Σε περιόδους απροσδόκητων προκλήσεων ή αβεβαιότητας, η Pulso μπορεί επίσης να παρέχει την απαραίτητη (εκπαιδευτική) υποστήριξη. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του covid-19, για παράδειγμα, αναπτύξαμε ένα εκπαιδευτικό πακέτο προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες (τηλεργασία, ισορροπία εργασίας/ ζωής, αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, εξ αποστάσεως διοίκηση, διατήρηση της σύνδεσης της ομάδας, κ.λπ.). Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στην Pulso σε περίπτωση ορατών και άμεσων προκλήσεων που θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην ευεξία. Άλλωστε οι άμεσες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις!

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα;  Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματά μας και επικοινωνήστε μαζί μας.
 

•    Εμπειρικά τεκμηριωμένη: βασισμένη στην έρευνα και σε μεθοδολογικές αρχές. 
•    Προσανατολισμένη στην πρακτική: ενσωματωμένη στην εργασιακή κατάσταση των συμμετεχόντων και στενά συνδεδεμένη με τις ερωτήσεις και τις ανάγκες τους. Η εστίαση είναι σε συγκεκριμένα παραδείγματα, συμβουλές, ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και κινηματογραφικό υλικό.
•    Διαρκής: έμφαση στη μεταφορά της μάθησης στην πράξη, μέσω αλλαγών συμπεριφοράς, και μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.
•    Ολοκληρωμένη: συμβατή με προηγούμενες και προγραμματισμένες πρωτοβουλίες και άλλες δυνατότητες υποστήριξης εντός του οργανισμού σας.
•    Ευέλικτη με γνώμονα την προσαρμογή: προσαρμοσμένη στο πλαίσιο και τις ανάγκες. Με μια ποικιλία παιδαγωγικών μεθοδολογιών και υλικών/εργαλείων. 

Προκειμένου να παρέχει ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η Pulso εγγυάται ότι οι εκπαιδευτές και οι διαμεσολαβητές έχουν ένα στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο που συνδυάζει κλινικές γνώσεις ή / και εμπειρία με μια ευρεία επιχειρηματική εμπειρία σε διάφορους τομείς: κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό, κοινωνικά κερδοσκοπικό και κυβερνητικό. Εκτός από τον ρόλο τους ως εκπαιδευτές, αποκτούν επίσης σημαντική εμπειρία ως σύμβουλοι, καθοδηγητές (coaches), διαμεσολαβητές ή/και εμπειρογνώμονες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται δυναμικά στις ανάγκες. Εργάζονται κυρίως με τεχνικές παρακίνησης μέσω συνεντεύξεων και θεραπευτικών αρχών που εστιάζουν στη λύση και τη συμπεριφορά.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την προσφορά εκπαίδευσης; Ρωτήστε μας!
 

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+